หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |


รับชมถ่ายทอดสด
"Blue Ribbon Talk ครั้งที่ 4"
วันที่ 08 กันยายน 2559 เวลา 14:30 -16:30 น. ณ ห้องอดิเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์
รับชมผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ คลิก VidyoWebCast
รับชมผ่านเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยฯ คลิก YouTube

---------------------------------------------------------------------------------