หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |


รับชมถ่ายทอดสด "Blue Ribbon Talk"
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้อง LRC1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 8

คลิกรับชมผ่าน VidyoWebcast
คลิกรับชมผ่าน YouTube

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
รับชมย้อนหลัง
"กบข. กับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย"

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 9:00 - 12:00 น. ห้องประชุมทองจันทร์ฯ คณะแพทยศาสตร์

คลิกรับชมช่วงที่ 1
คลิกรับชมช่วงที่ 2