หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |


รับชมการถ่ายทอดสด "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557"

    
คำแนะนำ : ระหว่างรับชมถ้าสัญญาณหยุดนิ่งให้กด Refresh หรือโปรดติดตามบนหน้าเว็บ http://psutv.psu.ac.th/ เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ

        1. ผู้ใช้เครือข่ายจาก "ภายใน" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต รับชมได้จาก
            เว็บไซต์ > http://vdoreplay.psu.ac.th/replay/webcastShow.html?key=njdZZpwpiIgLPCm

        2. ผู้ใช้เครือข่ายจาก "ภายนอก" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับชมได้จาก

            2.1 YouTube ลิงค์ในการรับชมแต่ละช่วงดังนี้
                  ช่วงที่ 3 > ปริญญาเอก : พยาบาลศาสตร์, การจัดการสิ่งแวดล้อม, แพทยศาสตร์ (...กำลังถ่ายทอดสด)
                                   ปริญญาโท : การบริการและการท่องเที่ยว, พยาบาลศาสตร์, การจัดการสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, แพทยศาสตร์
                                   ปริญญาตรี : พาณิชยศาสตร์และการจัดการ, การบริการและการท่องเที่ยว
                  ช่วงที่ 4 > ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์, เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                  ช่วงที่ 5 > ปริญญาตรี : วิเทศศึกษา, ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, แพทยศาสตร์
                  ช่วงที่ 6 > PSU Commencement 2015 Ceremony End on Nov 27th, 2015 Day 1

            2.2 เว็บไซต์ > http://oarchannel.oas.psu.ac.th/

            2.3 เว็บไซต์ > www.psutv.org

        3. เคเบิลทีวี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไม่มีการถ่ายทอดในช่องทางนี้ โปรดรับชมผ่านเครือข่ายด้านบน

คำแนะนำ : ระหว่างรับชมถ้าสัญญาณหยุดนิ่งให้กด Refresh หรือโปรดติดตามบนหน้าเว็บ http://psutv.psu.ac.th/ เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ

แจ้งปัญหาการรับชมโทร 074-28-9040, 083-659-7704 หรือ Facebook Psutv


รับชมย้อนหลัง "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557"