หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |


"นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กับการก้าวเข้าสู้ Thailand 4.0"

คลิกรับชมผ่าน VidyoReplay

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุม FMS 3409 ชั้น 9 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่