หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |รับชมถ่ายทอดสด
"Blue Ribbon Talk ครั้งที่ 2"
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:00 -16:00 น. ณ ห้อง LRC1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 8
คลิกรับชม ผ่าน VidyoWebCast
คลิกรับชม ผ่าน YouTube

---------------------------------------------------------------------------------

"Perspective on Management Effectiveness for Future University"
"การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต"

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามาหวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
คลิกรับชมย้อนหลัง ช่วงที่ 1
คลิกรับชมย้อนหลัง ช่วงที่ 2


---------------------------------------------------------------------------------